Mamu ka atussetau ashitsh namissiushkutelu ka atusseshtamilitsh

Nitshe mahk ka Mamu atusseshtau ashitsh namissiushkutelu ka atusseshtamilitsh (DPI) ne Pekuakamiulnu Tshishe Utshimau mahk Pekuakamiulnuatsh kie uiluiau tshi tutamuatsh atusseutshuapilu.


PrécédentSuite