Auentshe nitshe Pekuakamiulnuatsh

E uapatakanilitsh kassinu eshpishaltsh nuhtshimiuassi nite ka tatau Pekuakamiulnuatsh kie uanisse e tshi mishkutunimatutau ashitsh kutaka ilnu aitsh ka uhtshilitsh, katshi mitshetu mitashu mitelneu pipunna, ilnuatsh tshi takushinuatsh aitsh e uhtshitau ekue tatau nite nuhtshimiuassitsh. Muk namieu nitshe ka ishinikatakanitau ilnu miam tshilanu, natuhulnuatsh, uapantshiulnuatsh mahk kie atikumekulnuatsh. Ekuan ne uhtsh ishinikatakanitsh ne nuhtshimiuassi anishnabeu assi. Takunilipan tshetshi eshi uilakanitau Ilnuatsh peikuitsh Ka eshilniutau ueshkatsh ka tatau mishue eshi pimitshutsh nipi nite e uhtsh metapetshutsh Pekuakami. Ekuan nite ka uhtsh neshtuapamakanitau: Pekuakamiulnuatsh.


PrécédentSuite