Kassinu eshi pukutat ilnu utatusseun

Promenade Mashteuiatsh
Promenade Mashteuiatsh
 

Nuhtshish ne ka uauapataliuanuatsh kassinu eshi pukutat ilnu utatusseun, ueshkatsh nite uhtanimupantsh nelu  miam upuamunuatsh, eshi mamitunelitakau  kie uiluau miam etelitakau.