Ute ka tatau ilnussitsh kie eka ka tatau

Kashikatsh mishue teutsh Pekuakamiulnuatsh Upishtukuiauassitsh kie teutsh alu katak e tatau. Apitu ute teutsh Mashteuiatsh ek kutakatsh uhpime utenatsh teutsh.


PrécédentSuite