Utenu Saguenay

Nehlu nikateu ne ka ishinikatetsh Chicoutimi. Ne ui issishemikam ( Tshishkaueiau). Eku Pekuakamiulnuatsh uiluau nelu eshi uapatamupantsh eka e tshikaueialitsh, miam nelu e mishkushilitsh ninahku e ishinakushilitsh nimesha, e mishkutunikau tan eshi kapapatau kapatakan mahk e miluitsheutitau ashitsh mamitsh ilnu ka uhtshilitsh.


PrécédentSuite